Terraced Landscapes in the Alpine Arc

Multinational Project

Terraced Landscapes in the Alpine Arc

Exhibition

Pilot Project

Monograph

Manual

Conference

Kontakt

prof. dr. Lučka Ažman Momirski

University of Ljubljana

Faculty of Architecture

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

01 2000725

 

Naslov v izvirniku: Terraced Landscapes in the Alpine Arc

 

Kratica:  ALPTER

 

Trajanje:   1. januar 2005 – 31. marec 2008

 

Vodja projekta

Franco Alberti (vodilni partner)

dr. Lučka Ažman Momirski (slovenski partner)

 

 

Partnerji

Regione del Veneto - Dipartimento Territorio; Sezione Urbanistica (Italija)

Regione Liguria - Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica; Settore urbanistica e tutela del paesaggio (Italija)

IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine (Italija)

BOKU, Universität für Bodenkultur Wien - Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur; Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (Avstrija)

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za arhitekturo (Slovenija)

ADI - Association pour le Développement Infographique

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali (Italija) Regione Bregaglia (Švica)

 

Finančni vir

EU program INTERREG IIIB Alpine Space, Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

Ključne besede

terasirana pokrajina • kmetijske terase • kulturna pokrajina • Alpe • Goriška brda

 

Nameni in cilji projekta, ki ga je v Sloveniji vodila Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, so integralno upravljanje pokrajine s kulturnimi terasami, izmenjava dobrih praks na področju varstva okolja in promocije terasastih pokrajin, podpora skupnim strategijam za upravljanje območij s kulturnimi terasami, nastajanje novih metodologij, tehnik in planskih instrumentov za varstvo kulturnih pokrajin, krepitev lokalne in regionalne identitete ter ozaveščanje prebivalstva o vlogi in pomenu tipične pokrajine s kulturnimi terasami.

V Sloveniji so bila kot vzorčni primer raziskovanja terasirane pokrajine izbrana Goriška brda. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika smo preučili plazovitost izbrane sondne pokrajine in spremembe rabe tal v naseljih Medana in Kožbana v zadnjih dvesto letih. Študije so bila objavljene v znanstvenih prispevkih.

Na podlagi dela interdisciplinarnih raziskav slovenskih izsledkov projekta ALPTER je bila pripravljena monografija Terasirana pokrajina Goriških Brd, ki terasirano vinogradniško-sadjarsko pokrajino na skrajnem zahodu Slovenije osvetljuje z različnih zornih kotov.

Projekt se je februarja 2008 zaključil z mednarodno konferenco Oživele terasaste pokrajine: perspektive in strategije za oživitev opuščenih območij / Living Terraced Landscapes - Perspectives and Strategies to revitalise the abandoned regions, ki jo je organiziral slovenski partner projekta v Ljubljani.