Terasirane pokrajine v alpskem svetu

Mednarodni projekt

Terasirane pokrajine v alpskem svetu

Razstava

Pilotni projekt

Monografija

Priročnik

Konferenca

Kontakt

prof. dr. Lučka Ažman Momirski

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za arhitekturo

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

01 2000725

 

Zasnova raziskave Interregovega projekta III B Alpine Space z naslovom Terasirane pokrajine v alpskem svetu (The Terraced Landscapes of the Alpine Arc) in akronimom ALPTER temelji na podmeni, da je treba preprečiti (nadaljnje) propadanje terasiranih kmetijskih zemljišč. Ker je urejanje in vzdrževanje kulturnih teras zahtevno in še vedno pogosto navezano na ročno delo, jih v pokrajinah s tržno usmerjeno strojno obdelavo marsikje opuščajo. Terase se postopoma zaraščajo in propadajo. Opuščanje teras ima številne negativne posledice. Zaradi zmanjševanja obdelovalnih zemljišč je za kmetijsko pridelavo na razpolago vse manj primernih zemljišč, zaradi povečanja plazovitosti in erozije se stopnjujejo geomorfološka tveganja, zaradi propadanja grajenih struktur izginja bogata kulturna dediščina in nenazadnje, zaradi celovite preobrazbe se spreminja kulturna pokrajina. S preoblikovanjem značilnega pokrajinskega vzorca se izgublja tudi vrsta drugih priložnosti. Terasirana pokrajina prispeva k oblikovanju in prepoznavnosti lokalnih kultur, za ljudi je pomemben del kakovosti življenja, pestrost in doživljajska privlačnost pokrajine omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja.

 

V projekt ALPTER je vključenih 8 pilotnih območij:

• dolina reke Brente severno od Vicenze v Italiji,

• Sant'Ilario di Nervi jugovzhodno od Genove v Italiji,

• dolini Valtellina in Valchiavenna v provinci Sondrio v severni Italiji,

• območje Ulrichsberga v Zgornji Avstriji,

• Goriška brda v zahodni Sloveniji,

• dolina reke Roye v Primorskih Alpah v jugovzhodni Franciji,

• spodnji del Doline Aoste v severozahodni Italiji in

• dolina Bregaglia v jugovzhodni Švici.

 

Temeljni cilj projekta je izboljšati poznavanje prostorskih prvin terasiranih pokrajin, kar naj bi se doseglo z izdelavo obsežne kartografsko-podatkovne baze in poglobljenim terenskim opazovanjem. Pomemben del projekta je razvijanje sodobnih obnovitvenih tehnik, ki vplivajo na kakovostno izvedbo obnove ali novega urejanja kulturnih teras. Namen promoviranja obnavljanja kmetijskih teras v velikem merilu je opozoriti na vsestransko pomembnost terasirane pokrajine. In končno, ozaveščanje prebivalstva in institucij o kulturnih terasah je ključnega pomena za njihovo ohranjanje in potrebno vzdrževanje.

 

Rezultat projekta naj bi podal odgovore na dve ključni vprašanji: kako upravljati s tveganji, ki se pojavljajo zaradi urejanja ali propadanja teras in terasirane pokrajine nasploh, ter, kakšen je odnos do obnove teras na preučevanem območju?

 

Naslov v izvirniku: The Terraced Landscapes in the Alpine Arc

 

Kratica: ALPTER

 

Trajanje: 1. januar 2005 – 31. marec 2008

 

Vodja projekta

Franco Alberti (vodilni partner)

dr. Lučka Ažman Momirski (slovenski partner)

 

Partnerji

Regione del Veneto - Dipartimento Territorio; Sezione Urbanistica (Italija)

Regione Liguria - Dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica; Settore urbanistica e tutela del paesaggio (Italija)

IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine (Italija)

BOKU, Universität für Bodenkultur Wien - Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur; Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (Avstrija)

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za arhitekturo (Slovenija)

ADI - Association pour le Développement Infographique (Francija)

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e risorse naturali (Italija) Regione Bregaglia (Švica)

 

Zunanji sodelavci projekta v Sloveniji

Občina Brda

UL, FF, Oddelek za geografijo

UL, FGG

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

DFG Consulting

Vinska klet Goriška Brda

Uroš Vidmar s.p.

Marjan Lesica, vinogradnik

Gromap d.o.o.

GEO BIRO d.o.o.

 

Finančni vir

EU program INTERREG IIIB Alpine Space, Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

Ključne besede

terasirana pokrajina • kmetijske terase • kulturna pokrajina • Alpe • Goriška brda