SLOVENSKO  /  ENGLISH
INDUSTRIJSKA ARHEOLOGIJA   MEDNARODNI DOKUMENTI   SPLETNI ARHIV   OGROŽENA DEDIŠČINA   PREDLOGI PRENOV    POVEZAVE   GALERIJA    DOMOV
   
1  2  3   
Gorenjska oblačila
kraj
Kranj
arhitektura   
Ciril Oblak in Fedja Klavora
statika   

čas nastanka
1974
prvotna namembnost   
tekstilna tovarna : izdelava ženske konfekcije
obstoječa namembnost   
tekstilna industrija
status dediščine   
kompleks ni evidentiran v RKD
ocena potencialov območja
  
Volumetrično kompozicijo dveh monumentalnih volumnov povezuje v kompaktno celoto, ki označuje urbani rob mesta, vezni trak.
Avtorja sta za projektiranje kompleksa leta 1974 prejela nagrado Prešernovega sklada.
V nadaljevanju je treba skrbeti za ohranjanje celovitosti pričevalnosti kompleksa, v primeru spremembe rabe pa je treba poskrbeti za take vsebine, ki bodo celostno ohranjale njegovo pričevalnost.
 
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 2006