SLOVENSKO  /  ENGLISH
INDUSTRIJSKA ARHEOLOGIJA   MEDNARODNI DOKUMENTI   SPLETNI ARHIV   OGROŽENA DEDIŠČINA   PREDLOGI PRENOV    POVEZAVE   GALERIJA    DOMOV
   
1  2   3     
Tovarna avtomobilov Maribor
Milan in Jaroslav Černigoj, tovarna letalskih motorjev na Teznu, severna fasada hale I (1943).
kraj
Maribor
arhitektura  
biro A. Rosenbergerja: Jaroslav Černigoj in Milan Černigoj
statika  

čas nastanka
1941-43
prvotna namembnost   
tovarna letalskih motorjev
obstoječa namembnost  
tovarna vozil
status dediščine  
del kompleksa je vpisan v RKD
ocena potencialov območja  
Velik industrijski kompleks, ki so ga skupaj s hidroelektrarno in tovarno aluminija začeli graditi med drugo svetovno vojno, je bil največje gospodarsko podjetje v Mariboru vse do ukinitve glavnine proizvodnje sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Danes je območje v celoti prestrukturirano. Treba je varovati najstarejši del s proizvodno dvorano, vhodnim objektom in gasilskim domom, in to ne le v gabaritih, ampak tudi v oblikovanju, saj gre za območje, ki ni pomembno le arhitekturno, ampak je ključni del polpretekle zgodovine Maribora.
 
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 2006