Oblikovne zasnove — Jaka Bonča

Design concepts

Izbirni predmet B1 — Elective Subject B1

Niz nalog za šolsko leto 2014/2015

Naloge bom posodabljal sproti.

Serija

1. srečanje
Struktura in členitev

Branje (do prihodnjega srečanja): Gospodar sistema 1 v: Gospodar sistema.

2. srečanje
Načrtovanje kot umetnost

Priporočeno branje: Bruno Munari: Design as Art

3. srečanje
Znak

Vaja v razredu: Risanje enostavnih — čistih oblik

Projekt: »slovar oblik« (v nadaljevanjih)

Čez leto zbirajte primere znakov. Lahko jih skicirate, fotografirate, strižete iz revij, pobirate iztrgane listke na ulici, režete embalažo … Izdelajte vzorec vsakega najdenega primerka v velikosti 5 x 5 cm. (Predlagam, da si naredite iskalo. Z njim boste dobro določili izrez, ne da bi merili.) Razvrstite primerke na mrežo (2 stolpca, 4 vrste, kvadratki se ne dotikajo). Za vsako srečanje pripravite vsaj eno stran.

Do prihodnjega srečanja: Vsaj ena stran »slovarja«; končajte risbe enostavnih — čistih oblik, če je potrebno.

Branje (do prihodnjega srečanja): Črtna tipografija v: Gospodar sistema.

4. srečanje
Znak in oblika

Predavanje: Znak in oblika

Projekt: Prototipi oblik (Skicirajte v razredu, dokončajte do prihodnjega srečanja.) Razvite sistem znakov, ki temeljijo na mreži 9 x 9 (mreža načeloma ni nujno kvadratna in ni nujno vzporedna z robom kvadrata 9 x 9 cm). Vsako polje mreže mora biti »vključeno« ali »izključeno«. Torej ne morete narisati pravih krivulj ali diagonal. Predstavite osnovne geometrične oblike, kot so kvadrat, krog, trikotnik … Narišite posamezne znake na papir A4. Upoštevajte razmerja, težo in konstruktivne lastnosti, kot so višina prečnih linij, kako se elementi končajo, kako postavite krivulje in diagonale v kvadratni mreži … Znake poimenujte.

Morda vam pomaga program FontStruct.

5. srečanje
Znak proti znaku

Komentar: Znak in oblika

Dokončne risbe do naslednjega srečanja …

Projekt: 2 kompoziciji na temo pojmov iz spiska. Za vsak pojem ustvarite kompozicijo, ki izraža njegov smisel. Z delom začnite v atejeju.

Pojasnilo: Posamična kompozicija je velika 15 x 15 cm. Spreminjate lahko velikosti, razmake, položaje in smeri znakov. Znake lahko prerisujete, režete, fotokopirate ali pa uporabljate računalnik, lahko pa tudi postopke kombinirate.

Znake lahko ponavljate, izpuščate, režete, zlagate kot Lego kocke, prekrivate … Ne uporabljajte pa senc in ne spreminjajte razmerij vaših znakov. Ne pozabite razmišljati o celotnem formatu.

Predstavitev: Nalepite kompozicije 15 x 15 cm na črn karton za albume. Ni nujno, da uporabite trajno lepilo.

Pojmi: stiskanje, prehod, krčenje, dodajanje, odvzemanje, motenje, ponavljanje, izpuščanje, preseljevanje, razširjanje

6. srečanje
Znak proti znaku

Komentar: Znak proti znaku

Naloga: Vzemite eno vaših kompozicij in jo spremenite v znak (lahko tudi zaščitni znak podjetja). Predstavite vaš novi znak na objektu (majica, vrček, hiša, avto). Predstavite objekt v formatu 15 x 15 cm.

Branje (do prihodnjega srečanja): Gospodar sistema 1 v: Gospodar sistema.

Pojasnilo: Popravite kompozicije glede na povratno informacijo iz ateljeja.

Predstavitev: Nalepite kompozicije 15 x 15 cm na črn karton za albume. Uporabite trajno lepilo.

7. srečanje
Zlaganje v redu

Predavanje: Zlaganje v redu

Komentar: Znak proti znaku

Projekt: Kompozicija iz veliko znakov (Najprej do prvega srečanja skicirajte, do drugega končajte.) V kvadratu 15 x 15 cm ustvarite kompozicijo iz veliko znakov (, ki je lahko tudi vzorec). Tema je ilustracija priloženega besedila. Uporabljajte samo znake, ki ste jih zbrali. Lahko jih uporabljate po lastni presoji. Ne spreminjajte pa teže, sloga ali velikosti.

Pojasnilo: Pazite, da boste imeli v glavi predstavo, kaj delate. Najpogostejša napaka je »plavanje«. Do tega pride, ko začnete zlagati znake in ste pri tem pozorni le na medsebojne odnose, ne vidite pa celote. Zato najprej skicirajte celoto, in šele po tem začnite s kolažem ali z delom na računalniku.

Preberite besedilo. Ne vrzite se na delo, najprej premislite.

Besedilo: Želel sem si računalniško risbo oziroma računalniško obdelano risbo. Ker pa nisem imel na voljo računalnika, sem začel sam razmišljati kot računalnik. To razmišljanje namreč ne pozna optičnih korekcij. Zato so odnosi med elementi na risbi čisto taki, kot so. Oziroma niso kako prikriti, kot to lahko kar podzavestno naredimo, ko rišemo s prosto roko. Kasneje, ko se mi je pokazala možnost, sem vse risbe vnesel v računalnik in jih nekatere še dodatno obdelal in med seboj kombiniral. Pri tem pa sem odkril, da ima sama izvedba likovnega dela svoj veliki čar in da nas računalnik marsičesa oropa. Je pa odličen za simulacije. Risbe sem v nazaj skušal urediti v smiselne celote. Dodal sem še besedilo, ki kaže kako sem, vendar zopet v nazaj, razmišljal ob risbah. Toda to je komaj majhen del tega razmišljanja. Risbe sem zasnoval povsem ploskovno, brez vsake iluzije tretje dimenzije. Vendar je vsako kompozicijo na risbi možno prevesti v skulpturo.

Branje (do prihodnjega srečanja): Gospodar sistema 3 v: Gospodar sistema.

8. srečanje
Mreža

Predavanje: Struktura — sistem

Projekt: Mreža
Razporedite dani material na mreži. Format je 21 x 21 cm. Izdelajte tri različice, ki vse uporabljajo enako mrežo. Dve kompoziciji ustvarite z elementi enake manjše velikosti, v tretjem pa lahko uvedete dodatne velikosti.

Pojasnilo: Mreža ureja elemente v formatu in med formati serije. Mreža lahko obsega le en stolpec, običajno pa jih obsega več. Običajno narišemo najprej navpično delitev in šele po tem vodoravno.

9. srečanje
Plakat

Komentar: Mreža

Projekt: Likovni plakat
Izdelajte likovni plakat A3 formata za temo predmeta v tem polletju. Uporabljajte izključno znake.

Pazljivo premislite likovno hierarhijo informacij, ki jih predstavljate. Gledalec naj bi jasno razumel sporočilo. Plakat naj bi gledalcem in študentom tudi posredoval mik in čar študija na šoli.

Pojasnilo: Plakat naj ne bi izgledal kot opomnik.

10. srečanje
Serija (poliptih)

Komentar: Plakat

Projekt: Serija (poliptih)
Vsak študent bo izdelal do konca leta dve seriji po 16 slik. Vsebino (temo) določite sami. Do naslednjega srečanja se pripravite na zagovor vaše ideje. Kaj je vsebina? Kako boste pristopili k ustvarjanju?

Pogovor: Zasnove serij (poliptihov); preglejte znane primere slikarjev.

Do naslednjega srečanja: Začnite s slikanjem vaše serije (poliptiha). Posamezni format je 29.7 x 29.7 cm. Format u lahko spremenite razmerje samo, če imate razlog.

Pripravite »maketo« celotne serije (poliptiha) zlepljene skupaj v harmoniko.

11. srečanje

Komentar posameznih izdelkov: Serija (poliptih).

11. srečanje
Končni pregled

»Srečanje« z vsakim študentom posebej (izpit).
Prinesite vsa dela.