Osnove likovne teorije — Jaka Bonča

Introduction to Art Theory

2. letnik — 4. polletje

Predavanja

1_up.001.jpg 2_lt.001.jpg 3_oiv.001.jpg 4_lit.001.jpg 5_o-r.001.jpg 6_pro.001.jpg 7_o-o.001.jpg 8_prp.001.jpg 9_o-s.001.jpg 10_bt.001.jpg 11_bk.001.jpg 12_cs.001.jpg 13_um.001.jpg
 • Navodila za reševanje teoretskih vaj — kvizov
 • Rok
 • Vaje izdelate doma, oddajate jih v e-učilnici (moodle) sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.
 • .
 • Najprej preberete povzetek predavanja.
 • Potem se lotite reševanja kviza.
 • Število pravilnih odgovorov je poljubno.
 • Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije ...
 • Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije ...

 • Navodila za oddajo slikovnih vaj
 • Vse teme so prilagojene za delo z računalnikom. Zaradi nazornosti se mestoma sklicujem na stare analogne medije.
  Vaje izdelate doma, oddajate jih na e—učilnici sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.
 • Za vsako vajo izdelate le toliko risb, kot je predpisano; ne več in ne manj. Sami morate presoditi, katere risbe so »najboljše«, da jih boste poslali v oceno. Ocene razumite kot prvi del korektur. Če vam ocena ni všeč, popravite vajo. Če potrebujete pomoč ali dodatno razlago, se oglasite v kabinetu na pogovor.
 • Format zapisa mora biti pdf (Adobe Acrobat) ... Nikakor ne pridejo v poštev drugi formati.
  Torej v pdf formatu vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.
 • Vsako risbo oddate na svojem »listu« formata 768 (višina) krat 1024 (širina) pikslov; toda vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.
  Nobena datoteka nikakor ne sme biti večja od 2 MB!
  Datotek ne stiskajte (ne zipajte).
 • Vaje oddate preko e-učilnice (moodle).

 • Ocenjevanje vaj
 • Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
 • Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, pomnožim z utežnim faktorjem 1,2858. Torej vse odlično rešene slikovne vaje skupaj dajo seštevek 90 oziroma oceno 9.
 • Ocene teoretskih vaj—kvizov, skupno jih je 10, pomnožim z utežnim faktorjem 0,1. Torej vse odlično rešene teoretske vaje—kvizi skupaj dajo seštevek 10.
 • Torej seštevek vseh slikovnih in teoretskih vaj—kvizov skupaj šele znese 100 oziroma končno oceno 10.
 • Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno
 • 51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.
 • Po roku ni možno oddajati vaj.

 • S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
 • S slikovnimi vajami začnemo po 3. predavanju.

 • Urnik
 • sreda, 18. februar 2015
 • sreda, 25. februar 2015
 • sreda, 4. marec 2015
 • sreda, 11. marec 2015
 • sreda, 18. marec 2015
 • sreda, 25. marec 2015
 • sreda, 1. april 2015
 • sreda, 8. april 2015
 • sreda, 15. april 2015
 • sreda, 22. april 2015
 • torek, 6. maj 2015
 • sreda, 13. maj 2015
 • sreda, 20. maj 2015
 • sreda, 27. maj 2015

 • Govorilne ure
 • Ponedeljek: 11—12
 • Sreda: 9—10
 • V času vaj

 • Izpiti
 • Izpitni roki
 • ponedeljek, 8. junij 2015 ob 9. uri v stari predavalnici
 • ponedeljek, 17. avgust 2015 ob 9. uri v Vurnikovi predavalnici
 • ponedeljek, 31. avgust 2015 ob 9. uri v stari predavalnici
 • To so roki tudi za stari in opuščeni predmet TAOK. V tem primeru se v ŠIS-u prijavite na izpit za stari predmet.
 • Izpitni pogoji
 • Študent opravi individualne vaje s področja likovne (arhitekturne) analize.
 • Študent opravi pisni izpit iz teoretskega znanja. V pomoč pri študiju je Spisek tipičnih vprašanj.
 • Opravljene in pozitivno ocenjene vaje so pogoj za prijavo k izpitu.
 • Neprijavljeni ne morete na izpit.
 • Literatura, zapiski in računalniki na izpitu niso dovoljeni.
 • Prosim, da pridete na izpit pripravljeni. Izpit je namenjen preverjanju znanja in ne učenju!
 • Izpitna vprašanja so na strani predmeta objavljena vse leto, v spletni učilnici pa mesec in pol pred prvim izpitnim rokom.
 • Dodatnih izpitnih rokov ne bo!