Terasirane pokrajine v alpskem svetu

Mednarodni projekt

Terasirane pokrajine v alpskem svetu

Razstava

Smernice za ureditev trajnih nasadov na terasah

Primer obnove vinograda v Goriških brdih

Pilotni projekt

Monografija

Priročnik

Konferenca

Kontakt

prof. dr. Lučka Ažman Momirski

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za arhitekturo

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

01 2000725

 

Priporočila za ureditev trajnih nasadov so deljena v dva vsebinska sklopa.

 

Prvi del je kratek opis usmeritev za ureditev trajnih nasadov na terasah. Z njimi naj bi se seznanili vsi tisti, ki se lotevajo načrtovanja in izvedbe teras. Drugi del predstavlja potek izvedbe ureditve teras na izbrani parceli v Medani v Goriških brdih. Posebnost ureditve tega vinograda je izdelava načrta za izvedbo teras. V literaturi lahko zasledimo pobude za izdelavo načrta za obnovo vinogradov na terasah že v letu 1959. Vsakodnevno pa se terasiranje ne izvaja po vnaprej izdelanem načrtu, ampak večinoma na osnovi prakse izvajalcev.

 

Namen izdelave načrta je urediti terase tako, da je njihova izvedba načrtovana v vsem svojem obsegu na osnovi zanesljivih podatkov in v dobro premišljenih korakih ter zato s pričakovanimi posledicami. Takšna izvedba ureditve teras je bolj racionalna: zmanjšuje nevarnost plazenja, zagotavlja krajši čas izvedbe teras in omogoča doseganje največjega deleža koristnih površin.

 

Izvedbo teras v Medani imenujemo pilotno predvsem zato, ker gre za prvo sodelovanje te vrste med strokovnjaki kmetijske, gradbene in arhitekturne stroke. Priporočila so zato namenjena:

-       kmetovalcem, ki urejajo terase;

-       izvajalcem, ki opravljajo zemeljska dela za izvedbo teras;

-       izdelovalcem načrtov za izvedbo teras.